Bau Cua

Bau Cua

by DIEN MINH LE
0 Vote Now
Advertisement
Buy / Download
  • apple
    Available for:
    • iPhone
    • iPod
    • iPad
★★★★★★★★★★★★★★★★ #1 Top dice game #30 Top in game THANK YOU ALL YOUR SUPPORT ★★★★★★★★★★★★★★★★ Tết đến rồi niềm vui sẽ đến thôi. Chúc anh chị em cô bác 1 năm mới vui tươi và nhiều may mắn. Đây là trò chơi đầu năm của người Việt, ai ai cũng có, ai ai cũng chơi. Trò chơi gồm có 3 hình, mỗi hình có 6 mặt Bầu, Cua, Tôm, Cá, Nai và Gà ...Hình nào hiện lên thì người đặt sẽ thắng theo hình đó. Bạn có thể xốc iPhone, iPod để đổi, sau đó đụng lên màn hình để mở xem kết quả. Bàn cờ có thể download xuống và in ra trên hỗ trợ website Support URL. Bầu cua cá cọp is a traditional Vietnamese betting game played with three dice and a board* featuring six symbolic figures: a prawn, a crab, a rooster, a calabash gourd and a stag. How to play: •Players choose one or more figures on a board (up to six) and place their wagers on which one(s) will appear on the dice. •The dealer ‘shuffles’ the dice using the iPhone/iPod Touch. Shake or touch to shuffle the dice, touch to reveal the results. •The dealer pays each player 1X his/her wager each time a chosen image appears on one of the the three dice. * This application substitutes the dice only. Board can be download in Support URL.
Bau Cua Report an Issue
Bau Cua
500 character maximum